วาดเส้นมัณฑนศิลป์

 • วาดเส้นเป็นพื้นฐานของการเรียนศิลปะ
 • มีค่าน้ำหนักคะแนนสูงถึง 30%
 • ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นสูง
 • มีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1-2 ปี
 • เริ่มเตรียมตัวตั้งแต่ ม.4 ค่อนข้างได้เปรียบ
ดูรายละเอียด

ความถนัดสถาปัตย์

 • เนื้อหาครอบคลุมทั้งสอบตรงและ PAT4
 • ทำความรู้จักสถาปัตยกรรมและสถาปนิก
 • การวาด DELINEATION ให้สวยขั้นเทพ
 • เทคนิค PERSPECTIVE อย่างรวดเร็ว
  ออกแบบเป็น  ตัดโมเดลจริง
 • เรียนครบ ได้ PORTFOLIO ทันที •  
ดูรายละเอียด

ออกแบบภายใน

 • เขียนแปลน ลงสีน้ำให้สวย
 • MOOD AND STYLE
 • เข้าใจทฤษฎีการออกแบบ
 • สเกตดีไซน์ ข จับเวลา
 • ข้อสอบจริง เหมือนในห้องสอบ
ดูรายละเอียด

ออกแบบนิเทศศิลป์

 • มั่นใจการออกแบบกราฟฟิก
 • เรียนรู้การทำภาพประกอบ
 • การออกแบบตราสัญลักษณ์
 • ออกแบบ CHARACTER
 • ทฤษฏีสี การใช้สีโปสเตอร์
ดูรายละเอียด