อุปกรณ์

 

 


อุปกรณ์เตรียมสอบสถาปัตย์


ประกอบไปด้วย 
1. สมุดวาดรูปปกแข็ง สีดำ
2. กระเป๋าหนังใส่อุปกรณ์ (แบบหนา) 
3. ดินสอสี collean 24 สี
4. ดินสอไม้ 2B
5. ปากกา picma เบอร์ 01, 08 
6. ปากกาเมจิก 
7. ปากกาตราม้า หัวตัด 
8. ปากกาหมึกสีขาว ( มิ้ลกี้ )  
9. ยางลบ pentel 
10. กบเหลาดินสอ 
11. ไม้บรรทัดใส

สินค้ารวมค่าจัดส่งแล้ว 990 

This examplBe demonstrates a 50%/50% split on small, medium and large devices. On extra small devices, it will stack (100% width).