test-su
มาทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่าว่า  "สถาปัตย์เกษตร"  ว่าเค้าเรียนกันยังไง  แตกต่างจากที่อื่นยังไง ?  เน้นอะไร?

ปรัชญาคณะสถาปัตย์เกษตร
             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถือกำเนิดภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางวิชาการทางด้านนิเวศวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตผู้รับผิดชอบในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม และเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมผสานความต้องการของมนุษย์เข้ากับธรรมชาติได้ อย่างกลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

*** บางทีในข้อสอบอาจจะมีถามตรงนี้เหมือนกันนะ  55+
" สถาปัตย์ เกษตร อุดมไปด้วยแมกไม้นานาพรรณ  (กว่าจะเดินถึงคณะ ก็เดินนับกระรอกไปเรื่อยๆ ว่าได้มีกี่ตัว)
สถาปัตย์ เกษตร ก็เป็นอีกที่ๆน่าสนใจ งานที่นี่ก็น่าสนใจเช่นกัน"  มีคนเคยพูดถึงแบบนี้เหมือนกัน

green ku

บนดาดฟ้าคณะ  มีแปลงผักด้่วย    ลองขึ้นไปดูสิ  เค้าเรียกว่า  "ซิตี้ฟาร์ม"  
อยู่ดีกินดีมีสุข...กับสถาปัตย์เกษตร - ชีวิตกับธรรมชาติ | เดลินิวส์
" เน้นการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เป็นภาระหน้าที่สำคัญอีกประการที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ศาสตร์ด้านการออกแบบเพื่อสภาพแวดล้อมกับการปรับปรุงมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่ไปกับการออกแบบอาคารและการปรับปรุงอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานของหน่วยงานภายใน"
ผศ.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์    อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/article/224825


[caption id="attachment_825" align="alignnone" width="800"]2.jpg เครดิตภาพจากเวปไซต์ www.arch.ku.ac.th/2013/en/about/divisions[/caption]

หลักสูตรที่ทางคณะเปิดสอนสำหรับ ป.ตรี   ตอนนี้มี 3 สาขา (ห๊ะ!!!  3 แล้วหรอ เมื่อก่อนมีแค่ 2 สาขาเอง)

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัญฑิต  5 ปี
ภาควิชาสถาปัตยกรรม (Architectural Design) ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี  โอกาสในการประกอบอาชีพ  มีสิทธิ์ในการสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก   จบมาทำอะไร ?  อาชีพ : สถาปนิกออกแบบอาคาร บ้าน

2.หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัญฑิต 5 ปี
 ภาควิชาภูมิสถาปัตย์ (Landscape Architect)  ระยะเวลาการเรียนการสอน ใช้เวลา 5 ปี   อาชีพเป็นนักออกแบบภูมิทัศน์ขนาดใหญ่ - ขนาดเล็ก เช่นสวนสาธารณะ สวนสัตว์ อควาเรียม หรือ Out Door Space ของอาคารต่างๆ จนถึงสวนตามบ้านขนาดเล็ก / ผู้เชี่ยวชาญทางด้านต้นไม้ประดับตกแต่ง
ข้อมูลเพิ่มจากจาก http://www.nutdesignstudio.com/index.php?mo=3&art=42093057 [youtube https://www.youtube.com/watch?v=KHLgCpkfAPc]
green ku02.jpg

ภาพประกอบ  :  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 4 ปี  วท.บ.(สถาปัตยกรรม)

http://mbit.arch.ku.ac.th/innovation/index.php?option=com_content&view=article&id=165

green ku01
3. (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัญฑิต ( สถาปัตยกรรม) 4 ปี 
อาชีพที่ทำได้หลังสำเร็จการศึกษา  คือ  สถาปนิก ,ที่ปรึกษาด้านอาคารเขียว , อาจารย์ ,อาชีพที่เกี่ยวข้องด้านงานสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมอาคาร  *** ทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกงานและผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก


 

ku admission59

เกณฑ์การรับตรงที่ทางคณะกำหนดตามนี้

  1. GPA ขั้นต่ำ 2.25  ไม่กำหนดแผนการเรียน ( จะวิทย์ หรือศิลป์ก็ได้ )
  2. ใช้คะแนน 5 วิชาสามัญ  40 %
    09 ภาษาไทย     19 สังคมศึกษา    29 ภาษาอังกฤษ    39 คณิตศาสตร์   49 ฟิสิกส์
  3. GAT และ PAT4 20%  
    * เท่าที่อ่านตรงนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่า คิดคะแนนออกมาอย่างไร  มีบอกแค่ว่าใช้ PAT4 20%  ส่วน GAT มีอยู่ตารางว่าใช้คะแนนส่วนนี้ด้วย ไม่ได้บอก %    
  4. วิชาความถนัดสถาปัตย์ที่ทางคณะออกข้อสอบเอง  40%
  5.  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดสอบวิชาความถนัดเฉพาะสาขา โดยให้ค่าน้ําหนัก คะแนนรวมวิชาสามัญ 5 วิชา : PAT 4 : วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรม เป็น 40:20:40

 test-ku.jpg

*****  เข้าเรื่องๆ  เตรียมสอบ "สถาปัตย์เกษตร"   ต้องรู้อะไรบ้าง?
แนวข้อสอบตรงที่ผ่านมา  เป็นอย่างไร ?   555+ ถึงตรงนี้แล้วหรอ    ดูจากบทสนทนาจากสถิติ ที่ผ่านๆมา
ก็น่าจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ?

" พี่... ผมอ่านโจทย์ไม่เข้าใจเลย   ตกลงแล้ว เค้าให้ผมทำอะไรครับพี่ "
" พี่... มันเยอะมากอ่ะ  ผมทำไม่ทัน"
" พี่คับ TT  ผมไม่เคยเจอแบบนี้เลย  ช่องๆ กริดๆ ให้มาทำไมก็ไม่รู้ "
" พี่... มีให้อธิบาย  เขียนอะไรก็ไม่รู้  มีรูปแปลน  รูปตึกมา  จะให้ผมอธิบายอะไร  ผมไม่รู้จัก"
" พี่... มีเปิดวีดีโอให้ดู แล้ววาดตีบ ด้วยอะ   ผมดูไม่ทัน  ผมลืม TT "

3 อย่าง   หลักๆในการเตรียมสอบสถาปัตย์เกษตร  (จริงๆก็ใช้ได้กับทุกมหาลัยนะ )
ลองอ่านบทความ  น่าจะรู้ตั้งแต่ก่อนสอบสถาปัตย์ศิลปากร  เพิ่มเติม
1. วัดไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์
2. กระบวนการคิด การออกแบบ
3. ความเร็ว

[caption id="attachment_714" align="alignnone" width="1145"]S__3121319.jpg ภาพถ่ายที่ NutdesignStudio[/caption]

 ข้อสอบส่วนที่   1      เน้นความคิดสร้างสรรค์

เจอแบบนี้  >>> แปลงร่างไปเลยยยยย     สิ่งที่ข้อสอบต้องการ   คือ   กระบวนการ  หรือ processในการแปลงรูปเป็นขั้นตอน   เป็นพื้นฐานการเขียนอธิบาย    การลดทอนรูปทรง   จะได้เอาไปใช้เวลาออกแบบ  ดูมีที่มาที่ไปและเข้าใจง่ายกว่าการเขียนอธิบายด้วยตัวหนังสือ   จริงป่ะ  ลองทำดู
#เน้นความคิดสร้างสรรค์   #ทำไงก็ได้ให้ดูต่อเนื่อง

         
ข้อสอบส่วนที่   2      เน้นกระบวนการคิด การออกแบบ

ปีก่อนๆ เคยมีข้อสอบ ให้ทำลงในกระดาษ A3   ประเด็นที่มีปัญหาสำหรับน้องๆคือ ทำไม่ทัน
ออกแบบไม่ทัน  ทำไงดี   ลองดูงานเพื่อนๆเป็นตัวอย่างน่าจะช่วยได้เยอะเลยนะ

[caption id="attachment_media-12" align="alignnone" width="960"]S__4923399 copy.jpg ภาพงานตัวอย่างน้องสถาปัตย์ แสดงตัวอย่างการจัดหน้ากระดาษ   พรีเซ็นงานด้วยภาพตัด  แบบไอโซเมตตริก   ทำให้งานดูเข้าใจง่าย  ดูน่าสนใจ   ดูตัวอย่างงานเพิ่มเติมได้ที่   คลิก!  Facebook/nutdesignstudio[/caption]

DSC0648800001

        ลองวางแผนง่ายๆ ตอนจัดหน้ากระดาษ  ในข้อสอบส่วนที่เป็นสเกตดีไซน์  ให้ส่วนหลักๆของงาน เช่น Perspective  Isometric หรือ Detail ต่างๆ  แสดงในส่วนนี้  2 ส่วน 3 ของหน้ากระดาษ
ส่วนที่เหลือ  หัดเขียน แบบแปลน   รูปตัด   ให้คล่อง  เพราะในโจทย์ส่วนใหญ่จะกำหนดมาชัดเจน และเยอะมากๆ
ว่าต้องแสดงอะไรบ้าง    พยายามเก็บให้ครบ

****  ถ้าทำไม่ทัน    ให้ใช้วิธีเขียนรูปตัด   ไอโซเมตริก   ทำให้อธิบายงานได้ครบถ้วนในรูปเดียว
ส่วนที่เหลือ   คือ รายละเอียด    ที่ในไอโซเมตริกไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพื่อให้งานสมบูรณ์ครบถ้วน  แล้วยังช่วยประหยัดเวลาในการวาด  เหมาะกับการวาดลงในกระดาษแผ่นใหญ่ๆที่มีเนื้อที่ให้เขียนรายละเอียดเยอะๆ
เขียนรายละเอียดเยอะๆนี่   หมายถึง    ให้ไปละเอียดในไอโซรูปเดียวจัดให้แน่น ที่เหลือก็วางรูปงานประกอบเข้าไป

***ที่สำคัญ   ทำให้คล่อง   ทำให้ไว   เวลาสอบมีจำกัด  ข้อนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม 20  นาที ในการทำให่้เสร็จบนกระดาษ A3  คะแนนอยู่ที่ประมาณ 30-40 % จากข้อสอบทั้งหมด


ข้อสอบส่วนที่ 3  การแสดงงาน ด้วยทัศนียภาพ
ตัวอย่างข้อสอบบางปีในส่วนข้อ Perspective 

โรงและอุปกรณ์ประกอบโรง

โรงหนังตะลุง ต้องยกเสา 4 เสา (ใช้ไม้ค้ำเพิ่มจากเสาได้) ขนาดโรงประมาณ 2.3 X 3 เมตร พื้นยกสูงเลยศีรษะผู้ใหญ่เล็กน้อย และให้ลาดต่ำไปข้างหน้านิดหน่อย หลังคาเป็นแบบเพิงหมาแหงน กั้นด้านข้างและด้านหลังอย่างหยาบๆ ด้านหลังทำช่องประตูพาดบันไดขึ้นโรง ด้านหน้าใช้ผ้าขาวบางขึงเป็นจอ จอกว้างและยาวประมาณ 5 x 10 ฟุต ในโรงมีตะเกียงน้ำมันไขสัตว์หรือตะเกียงน้ำมันมะพร้าว หรือตะเกียงเจ้าพายุหรือดวงไฟแขวนไว้ใกล้จอสูงจากพื้นราว 1 ฟุตเศษและห่างจากจอราว 1 ศอก นอกจากนี้ยังมีต้นกล้วยวางไว้ข้างฝาทั้งสองข้างของโรง เพื่อไว้ปักพักรูปหนัง ประเภทรูปเบ็ดเตล็ด ส่วนบนเพดานโรงจะมีเชือกขึงไว้สำหรับแขวนรูปหนังประเภทรูปที่สำคัญซึ่งมีรูปพระ รูปนาง เป็นต้น

สำหรับจอหนัง ทำด้วยผ้าขาว รูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1.8 x 2.3 เมตรทั้ง 4 ด้านมอบริมด้วยผ้าสี เช่น แดง น้ำเงิน ขนาดกว้าง 4 – 5 นิ้ว มีห่วงผ้าเรียกว่า หูรามเย็บไว้เป็นระยะโดยรอบ หูรามแต่ละอันจะผูกเชือกยาวประมาณ 2 ฟุต 5 นิ้ว เรียกว่า หนวดราม สำหรับผูกขึงไปประมาณ 1 ฟุตจะตีตะเข็บนัยว่าเป็นเส้นแบ่งแดนกับแดนมนุษย์ เวลาเชิดรูปมีเฉพาะรูปฤาษี เทวดา และรูปที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้

โจทย์ให้วาดภาพ  แสดงทัศนียภาพ  แต่สิ่งที่โจทย์ให้มาคือ  ภาพนี้

pre-test-Model

ภาพตัวอย่างกระดาษคำตอบ ในส่วนของข้อ PERSPECTIVE
มันเกี่ยวกับความเข้าใจในการ   จินตนาการพื้นที่ของโรงหนังตะลุง  ผ่านคำอธิบาย  แล้วสามารถวาดรูปออกมาถ่ายทอดให้คนดูเข้าใจได้ด้วย   ขนาดและสัดส่วน   ที่มีการบอกไว้แบบมาตราส่วนแบบไทย ที่มีหน่วยเป็น วา ศอก คืบ  อันนี้ต้องใช้ความรู้ในการแปลงหน่วย  กับสกิลการเขียนแบบให้ได้ขนาดตามที่โจทย์สั่ง
*** บอกได้เลยว่าข้อนี้ทำให้น้องๆมึนตึ๊บ กันทุกคน    55+

ดูตัวอย่างการเตรียมตัวทำข้อสอบประเภทนี้เยอะๆ   หรือเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  รายละเอียดที่มีการสอนพื้นฐาน คอร์สสถาปัตย์ BASIC   พื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ

 


ข้อฝากสั้นๆ กับข้อสอบสถาปัตย์เกษตร ไว้ว่า  "ข้อสอบพลิกแพลงเสมอ"  555+
*** ไม่รู้ว่า   ต้องการนักเรียนสถาปัตย์ หรือ เซอร์ไวเวอร์   กันแน่    อุ๊ป !  :)
(ล้อเล่นนะครับอาจารย์ ติดมาจาก The Face Thailand)

ลองอ่านบทความเพิ่มเติมของ คลิก!!  น้องดิส[สัมภาษณ์] สอบตรงอันดับ 1 สถาปัตย์ ใครๆก็ทำได้
"นี่คือตัวอย่าง"  เป็นคำที่ผมจำขึ้นใจตั้งแต่สมั้ยเรียน ;)
เราต้องพร้อม  ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถแน่นอน  

" พี่... ผมอ่านโจทย์ไม่เข้าใจเลย   ตกลงแล้ว เค้าให้ผมทำอะไรครับพี่ "
" พี่... มันเยอะมากอ่ะ  ผมทำไม่ทัน"
" พี่คับ TT  ผมไม่เคยเจอแบบนี้เลย  ช่องๆ กริดๆ ให้มาทำไมก็ไม่รู้ "
" พี่... มีให้อธิบาย  เขียนอะไรก็ไม่รู้  มีรูปแปลน  รูปตึกมา  จะให้ผมอธิบายอะไร  ผมไม่รู้จัก"
" พี่... มีเปิดวีดีโอให้ดู แล้ววาดตีบ ด้วยอะ   ผมดูไม่ทัน  ผมลืม TT "

             ฝึกให้หนัก!  เน้นให้แม่น!    บทสนทนานี้จะไม่เกิดขึ้นกับน้องๆแน่ๆ   555+    เชื่อสิ
เข้าใจเรื่องสัดส่วนมนุษย์ในการออกแบบ  หลักการออกแบบ  การจัดแปลนพื้นฐาน   ลองไปอ่านเพิ่มเติมที่บทความ เจาะลึกข้อสอบสถาปัตย์  คลิก!!!    ยังมีอีกวิธีทำยังไงให้ได้ใจกรรมการตรวจข้อสอบ  อีกเพียบ !!!

35336
สุดท้าย.................อย่าลืม ก่อนเข้าห้องสอบ

                              คำแนะนำและแนวปฏิบัติในกำรทดสอบวิชำควำมถนัดเฉพำะ โครงกำรรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 วันอำทิตย์ที่ 24 มกรำคม 2559 เวลำ 09.00 – 12.00 น. วิชำควำมถนัดทำงสถำปัตยกรรม

1. ผู้เข้าสอบตรวจสอบวัน เวลาสอบ เลขประจำตัวสอบ ผังห้องสอบ และสถานที่สอบ ตามที่ระบุทางเว็บไซต์ หรือทาง E-mail ของผู้สมัคร พร้อมเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้ครบถ้วน
2. ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย หรือบัตรที่ออกโดยทาง ราชการที่มีรูปถ่ายตัวจริงและยังไม่หมดอายุ แสดงต่อหน้ากรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ และวางไว้บนโต๊ะ ที่นั่งสอบ
3. ห้ามขีดเขียนข้อความ หรือทำเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการ
4. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนที่สุภาพเรียบร้อย กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ต้องแต่งกายชุดนิสิต นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพเท่านั้น
5. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบน้ำเฉพาะปากกาน้าเงิน ดินสอ 2B ขึ้นไป กบเหลาดินสอ และยางลบ เข้าห้องสอบได้ เท่านั้น โดยห้ามนำกล่องใส่อุปกรณ์ หนังสือ ตำรา และเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ วิทยุติดตามตัว โทรศัพท์มือถือ เครื่องช่วยค านวณ อุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใดๆ ให้ปิดเครื่องและใส่กระเป๋าวางไว้ใต้โต๊ะสอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีเจตนา ทุจริตในการสอบ และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
6. อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบก่อนถึงเวลากำหนดเริ่มสอบ 15 นาที ห้ามผู้เข้าสอบเปิดข้อสอบก่อน ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศอนุญาตจึงเปิดข้อสอบได้ และให้ผู้เข้าสอบอ่าน
คำอธิบาย หน้าปกข้อสอบอย่างละเอียดและรอบคอบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบอย่างเคร่งครัด
7. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบ เข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 30 นาที และไม่อนุญาต ให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 1 ชั่วโมง นับจากเวลากำหนดเริ่มสอบ หากมีเหตุจ าเป็นระหว่างการสอบ ให้ผู้เข้าสอบ แจ้งให้กรรมการคุมสอบทราบ และให้กรรมการคุมสอบพิจารณาดำเนินการตามเหตุจำเป็น เป็นรายกรณี
8. กรณีผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) ให้นำกระดานวาดรูปมาใช้ในการสอบด้วย โดยกระดาษเป็นขนาด A3 และห้ามใช้สีน้ าในการทำข้อสอบ
      9. ผู้สมัครคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) ต้องเข้าสอบ วิชาความถนัด ตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด หากไม่เข้าสอบสาขาวิชาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิ์การจัดอันดับในสาขาวิชา นั้นๆ
———————————————————-
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มกราคม 2559

#‎chillarch
ร่วมติดตามมุมมองใหม่ๆได้ที่
#‎chillarch #nutdesignstudio
รายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.nutdesignstudio.com
Instagram – @nutdesignstudio
Facebook – https://www.facebook.com/NutDesignstudio/
Line ID: 51190916