ลองดูเป็นตัวอย่างวิธีการเตรียมตัวนะครับ


เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ ( น้องป่าน)  ได้เรียนกับ nutdesign studio  คอร์สสถาปัตย์
ก็ลงตั้งแต่คอร์สแรกๆ BASIC จนไปถึง ADVANCE พวกข้อสอบ
ใช้เวลาเตรียมตัวช่วงปิดเทอมของ ม.5 เริ่มจากไม่มีพื้นฐานวาดรูป แต่เป็นคนที่คิดไว ทำไว
เนื้องานที่ทำไม่เนี๊ยบมาก  แต่ตัดสินใจลงมือทำได้เร็ว  

น้องป่านสอบตรงทุกที่ ทำให้มีสิทธิ์ได้เลือก     ตอนแรกติดสอบตรงของสถาปัตย์ศิลปากร แต่สละสิทธิ์ไปเพราะใจจริงอยากเข้าที่จุฬา
เลยรอแอด  แต่อย่างที่บอกความถนัดสถาปัตย์ต้องควบคู่ไปกับวิชาการ    ติวความถนัดสถาปัตย์แล้วอย่าทิ้งวิชาการ ตรงนี้สำคัญ

*** ปรับตารางเวลาของตัวเองให้ดี  ทุกคนทำได้

 

 

เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ ( น้องป่าน) 
รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร (สอบตรง) สละสิทธิ์
 
เลือกเรียนที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  


เตรียมตัวอย่างน้อง เกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์ ( น้องป่าน) กับเส้นทางสายนักออกแบบ
ดาวโหลดเอกสาร แผนการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตย์ ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ และวิชาวาดเส้น