คนพูดถึงกิจกรรมที่พี่ๆนัทดีไซน์จัดขึ้นที่ผ่านมา  

2563


ผักกาด
รร.สตรีวิทยา 

ม.ศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์จูน
รร.ลาซาน

ลาดกระบัง (ไอดี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม

 

ตัส
รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายมัธยม)
ธรรมศาสตร์ (ติดรอบ Portfolio)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
2

2

 
  

2562

2

2

 
  1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
    1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
  1

2

 
 
 
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2557 (เท่าที่รู้ตอนนี้ 49 คน ) 


 
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2556 (เท่าที่รู้ตอนนี้ 18 คน) 


น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2555 (เท่าที่ข้อมูลยังมี 8 คน

น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2554 (เท่าที่ข้อมูลยังมี 16 คน
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2553 (เท่าที่ข้อมูลยังมี ึ7 คน