คนพูดถึงกิจกรรมที่พี่ๆนัทดีไซน์จัดขึ้นที่ผ่านมา

  

น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2557 (เท่าที่รู้ตอนนี้ 49 คน ) 


 
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2556 (เท่าที่รู้ตอนนี้ 18 คน) 


น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2555 (เท่าที่ข้อมูลยังมี 8 คน

น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2554 (เท่าที่ข้อมูลยังมี 16 คน
น้องที่สอบติดปีการศึกษา 2553 (เท่าที่ข้อมูลยังมี ึ7 คน